Polityka prywatności

Korzystając z serwisu BDSMmaniac.com (w tym przeglądając jego zasoby) oświadczasz, że zapoznałeś się z poniższą polityką cookies i akceptujesz jej postanowienia.
I DANE ZBIERANE PRZEZ BDSMmaniac.com
  1. Podczas rejestracji przekazujesz nam dane zawarte w formularzu rejestracji (m.in. login i adres e-mail). Niektóre dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty na stronie np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
  2. BDSMmaniac.com zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych i inne. W tym celu należy skontaktować się z nami przy wykorzystaniu dostępnego na stronie BDSMmaniac.com kanału kontaktu (np. poczta e-mail). Należy pamiętać, że danych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć.
II WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ BDSMmaniac.com
  1. Przekazane podczas rejestracji dane wykorzystywane są przez BDSMmaniac.com do zapewnienia funkcjonalności serwisu przewidzianej dla zarejestrowanych użytkowników. Przekazane dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów.
  2. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronie, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony. Dane tego typu zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku.
III INNE
  1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od chwili, gdy wszedłeś do serwisu. Jej aktualna, obowiązująca treść znajduje się zawsze na tej podstronie.

By using this site, you agree to our terms of use. All stuff in this site are generated by users and belong to them. Site owner does not take responsibility for them. If you hold the copyright to any of the images and was used without your permission, please contact us and it will be removed or edited.